Page 7 - Nemojte_se_svega_bojati

This is a SEO version of Nemojte_se_svega_bojati. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

7

sve skupa nije nikada prihvaćeno od strane ozbiljnih znanstvenika. Benzen je svuda prisutan, posebno zbog korištenja naftnih derivata u brojnim poljoprivrednim poslovima i kod prerade hrane, pa nema dokaza da nije na taj način kontaminirao određene uzorke hrane. Radovi o toj čudnoj pojavi su se javljali negdje početkom 90-tih godina, a danas ih više nema, ali vjera u njezine opasnosti je ostala.

Kod te priče o benzenu valja ipak razmisliti realistički. Najučinkovitiji put unosa benzena u organizam je preko dišnih putova, pa se zato nastoji smanjiti njegov unos na poslovima gdje se učestalo javlja. U benzinima je dopuštena koncentracija benzena do 1,16 %, jer očito nije lako proizvesti jeftino motorno gorivo s manjom koncentracijom. Jasno da se može smanjiti izloženost radnika na benzinskim postajama različitim mjerama. Prva mjera se odnosi na samoposlugu. Vrlo rijetko danas radnici na benzinskim postajama toče gorivo u automobile, jer svaki vlasnik automobila sam sebi natoči benzin. Uvedeni su učinkoviti sustavi sprječavanja emisija benzena kod točenje benzina. Postoje na zapadu dobri sustavi rekuperacije para benzinskih otapala i tako se povećava zaštita građana. Međutim, činjenica je da se ipak ljudi na benzinskim postajama ili ako stanuju pokraj njih mogu svakodnevno izlagati parama benzena i time im se povećava rizik obolijevanja od teških bolesti. Tu je ključni problem izlaganja, a ne ako netko jede velike količine jabuka, koje prirodno sadrže benzojevu kiselinu. I zašto bi konačno prirodna benzojeva kiselina u jabukama bila bezazlena i čak korisna, a ona sintetska dodana u neku hranu kao konzervans predstavlja strašnu opasnost? Nema toksikološke razlike između prirodno nastale benzojeve kiseline i one koja je priređena kemijskom sintezom. UŽASNI PARABENI

Parabeni su alkil-esteri p-hidroksibenzojeve kiseline (metil, etil, propil, butil itd.), ali postoje i aromatski esteri, kao npr. benzil ester. I parabeni i p-hidroksibenzojeva kiselina izrazito se često nalaze u biljnom, ali čak i u životinjskom svijetu. Inače je p-

hidroksibenzojeva kiselina normalni produkt razgradnje tirozina u svim organizmima i može se lako dokazati, npr. u mokraći ljudi. Parabeni (najčešće metil- i etil-esteri) nalaze se u brojnom povrću i voću. Dokazani su u ječmu, kožici rajčica, jagodama, malinama, grožđu, mrkvi, luku, kvascu itd. itd. Čak neke vrste kukaca izlučuju u slinu parabene. Vjerojatno se u svim slučajevima radi zapravo o protektivnoj ulozi protiv mikroorganizama (bakterije i gljivice).

Sintetski parabeni su potpuno identični onima iz prirode, a uglavnom se pripremaju zbog niže cijene i mogućnosti priprave većih količina. Puno se koriste u kozmetici, kao dodaci hrani i vjerojatno na mnogim drugim mjestima. Kad se nalaze u vodenim otopinama koncentracija iznad 20 % (toga nema u kozmetici ili kod dodavanja hrani) imaju svojstvo nadraživanja očiju te mogu izazvati pojavu preosjetljivosti kože kod dugotrajnog izlaganja koncentracijama od 1 % ili višim. Neki radovi pokazuju da bi mogli izazvati preosjetljivost i kod primjene kozmetičkih preparata. Dobro se apsorbiraju preko probavnog sustava i kože, ali kao esteri ekstremno se brzo hidroliziraju u krvi u p-hidroksibenzojevu kiselinu i odgovarajući alkohol. Nema apsolutno nikakvih dokaza o njihovoj karcinogenosti,

mutagenosti ili reproduktivnoj otrovnosti. FDA i EU komisija smatraju ih izrazito sigurnima u primjeni.

Problem se pojavio člankom dr. Darbe u J. Appl. Toxicol. iz 2004. u kojem je opisala rezultate svojih mjerenja parabena u 20 uzoraka tkiva tumora dojke. Našla je parabene u niskim koncentracijama (u prosjeku 21 ng/g tkiva, a nanogram je milijardu puta manji od grama.). Nije imala nikakav kontrolni uzorak da bi npr. mogla uspoređivati koncentracije u zdravom i bolesnom tkivu niti je uopće jasno što toliko niske koncentracije mogu značiti bilo kome. Stručnjaci joj zamjeraju i izrazito mali broj uzoraka, jer takve studije uz kontrolne

Page 7 - Nemojte_se_svega_bojati

This is a SEO version of Nemojte_se_svega_bojati. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »