Otrovno.com O otrovima Brošure i knjige o toksikologiji Pitanja i odgovori  
 
 
Otrovno.com Gdje se nalazim: Naslovnica - Pitanja i odgovori - Odgovor
 
Otrovi
Pitanja i odgovori
Otrovi
Otrovi
Odgovor na pitanje
 

Formalin za konzerviranje u sebi sadrži oko 37 % formaldehida i razvrstan je kao karcinogena kemikalija 1B kategorije što znači da se ne može naći u maloprodaji, odnosno da se može koristiti samo za profesionalne svrhe. To znači da osoba koja ga koristi mora za to imati odobrenje od Ministarstva zdravstva. Što se tiče skladištenja u stambenoj zgradi, to ovisi o namjeni kemikalije. Konkretno Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14) u članku 6 kaže da se prostorije u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje u prodaji na veliko, odnosno u kojima se profesionalno koriste opasne kemikalije (ovih opasnih svojstava), ne smiju nalaziti u stambenim zgradama. Koliko je ugroženo zdravlje stanara ovisi o načinu skladištenja i isparavanju formaldehida. Ukoliko imate saznanja o skladištenju takve kemikalije u stambenim zgradama dojavite lokaciju sanitarnoj inspekciji na broj telefona 01 46 07 555.

HZTA

Povratak na pitanja
Otrovi
Prevencija Knjiga o toksikologiji
Otrovno.com
Otrovi
Postavite nam pitanje Postavite nam pitanje
Sve o otrovima