Otrovno.com O otrovima Brošure i knjige o toksikologiji Pitanja i odgovori  
 
 
Otrovno.com Gdje se nalazim: Naslovnica - Pitanja i odgovori - Odgovor
 
Otrovi
Pitanja i odgovori
Otrovi
Otrovi
Odgovor na pitanje
 

Ministarstvo gospodarstva, rad i poduzetništva donijelo je Pravilnik o zaštiti radnika od rizika izlaganja azbestu (NN 40/2007) koji jasno propisuje način na koji radnici moraju biti zaštićeni i kako moraju poštivati sigurne uvjete rada.

Ako pravne i/ili fizičke osobe same krenu skidati valovite i druge krovne te fasadne azbestne ploče, moraju to činiti na način da ne dolazi do loma i oštećenja ploča koje se moraju slagati na palete i omotati folijom, a polomljeni komadi se moraju posebno prikupiti u spremnike ili vreće u kojima se završni sloj prekriva zemljom kako bi se spriječilo eventualno širenje prašine. Pokrovne salonitne ploče nikako nije dozvoljeno bacati s krova već ih je potrebno pažljivo spustiti i složiti na mjesto pristupačno za prijevoz. Prilikom rada sa salonitnim pločama preporuča se primjena osobnih zaštitnih sredstva (maske, rukavice, zaštitna odjeća i dr.). Za vrijeme skidanja ploča potrebno je ploče prskati vodom i upotrebljavati zaštitnu opremu, a po mogućnosti krovnu konstrukciju usisati jer se upravo na krovnoj građi nakupilo dosta prašine koju čovjek može udahnuti. Svako lomljenje, rezanje ili brušenje je najstrože zabranjeno, a mjesto privremenog odlaganja prije odvoza na zbrinjavanje potrebno je ograditi ceradom i smanjiti utjecaj vjetra na prikupljeni otpad. Zakonski je definirano kada se jednom valovita salonitna ili druga azbestna ploča skine s objekta, bez obzira na njezino stanje, ona se smatra otpadom i ne smije se više upotrebljavati, već se mora zbrinuti prema posebnoj Uputi i u skladu s važećim propisima. Dakle, bez obzira na očuvanost ploča, iste se nakon skidanja ne smiju upotrebljavati za prekrivanje raznih priručnih nastambi ili kao svojevrsna oplata prilikom betoniranja zidova i slične „maštovite“ primjene na koju se nailazilo u praksi. Azbest je došao iz zemlje i tamo mu je mjesto za odlaganje. Netopiv je u vodi i ne može se procjeđivati iz odlagališta u podzemne vode.

Imate pravo tražiti od njih da koriste tehnologije predviđene u slučajevima razgradnje azbestnog materijala. S obzirom da se radi o profesionalnim izvođačima njihovi djelatnici znaju da moraju koristiti sredstva za zaštitu dišnih putova (npr. filtarske polumaske), a trebali bi kao promatrač koristiti istu zaštitu tijekom nadzora njihova rada. Međutim, azbestna vlakna se mogu adsorbirati na odjeću i tako se prenijeti na sve strane, pa možda i u svoj dom, gdje ih onda možete udisati. Najbolje je tijekom rada nositi zaštitnu odjeću, koja se skida i dekontaminira nakon završetka poslova, a onda se čovjek nakon tuširanja presvlači u svoju odjeću i odlazi kući čist i uredan.

Nakon čišćenja gradilišta i okoliša od azbesta može se pristupiti gradnji novog objekta.

HZTA

Povratak na pitanja
Otrovi
Prevencija Knjiga o toksikologiji
Otrovno.com
Otrovi
Postavite nam pitanje Postavite nam pitanje
Sve o otrovima